Healingsession 

 

"Det ska vara lustfyllt och inspirerande att helas" 

Vi bär alla på inre sår, besvikelser, sorger, rädslor som hindrar oss från att leva vårt liv fullt ut och få uppleva den glädje och passion vi är värda. Men bit för bit kan vi riva dessa murar, skala av lager för lager av det som håller oss tillbaka, bryta mönster, lösa upp blockeringar och blomma ut i vår fulla kraft och unika potential.
Jag använder mig i detta av en kraftfull Healingkortlek (Lee Seger) för att lättare komma åt kärnan i det som behöver healas och transformeras.  Den har varit och är fortfarande en stor och härlig hjälp för mig i mina inre processer både enskilt och tillsammans med andra.  Den inspirerar och vägleder på ett väldigt fint sätt till inre insikter, universell visdom och ett djupare välbefinnande och meningsfullhet...Känner att vi (kortleken och jag) övat upp oss tillsammans genom åren och blivit ett bra och djupgående team i våra healingarbeten.   (obs! detta är inte spåkort eller tarot utan healingkort som vägleder till inre läkning och detta samt min helande och energitransformerande förmåga startar processer inom oavsett tro och livsåskådning)  
Då vi alla  bär vi saker inom oss som behöver synliggöras, omfamnas, healas och omprogrammeras. Det är vad en session som denna hjälper till med och öppnar upp för. Korten vägleder ofta djupare än det mänskliga intellektet når och tillsammans kan vi finna mening, ventilera och omprogrammera det som kommer upp och ligger ivägen för just dig. Det in sin tur ger även insikter och verktyg som du sedan själv kan använda i ditt arbete framåt. 
 

Dessa healingsessioner sker via samtal eller i skriven text och kan göras på olika sätt och med olika syfte beroende på behov och önskemål.

Allt från vägledning i en enstaka fråga till en mer omfattande själssyfteläggning eller chackrabalansering m.m. Kontakta mig vid intresse så kan vi tillsammans komma fram till vad behöver i det du står inför/känner gällande healing och vägledning.